Corona maatregelen
Dag leerlingen en ouders,

Hieronder vind je de recentste corona-maatregelen die we nemen om onze lessen vlot en veilig te laten verlopen.
Vanaf 20 januari werken we terug in code oranje, maar enkel voor lessen waar de deelnemers geboren zijn in 2008 of later.
De lessen met oudere deelnemers gaan helaas tot nader order niet door :-(

De richtlijnen in deze leidraad zijn gebaseerd op de protocollen en basisteksten van de sectoren cultuur, sport en jeugd (het kruispunt waarop circusateliers actief zijn) én opgemaakt in overleg met het netwerk van de (door het Circusdecreet erkende) circusateliers. Daarnaast houden we ook rekening met specifieke voorschriften en maatregelen die opgelegd worden door de uitbaters van de zalen die we gebruiken.

We volgen de kleurcodes die zowel voor cultuur, sport als jeugdwerk gebruikt worden. Bij code groen, geel en oranje gaan de lessen door. We passen ons aan de geldende maatregelen aan. Bij code rood worden de wekelijkse lessen opgeschort en bieden we -indien mogelijk- een online aanbod aan.

Richtlijnen voor leerlingen en ouders

1) Voor de les

 • ​Iedereen die wil deelnemen aan een (proef)les moet vooraf (digitaal) ingeschreven zijn. Het is belangrijk dat je gegevens up-to-date zijn voor de contact-tracing.

 • Vergeet ook niet om je medische fiche in te vullen of na te kijken voor de start van de eerste les.

 • Als je ziek bent, of gezinsleden hebt die ziek ziekteverschijnselen hebben die op COVID kunnen wijzen, neem je NIET deel aan de les. We denken dan vooral aan gekende corona-symptomen: koorts, droge hoest, vermoeidheid, kortademigheid, pijn of druk op de borst, verlies van smaak- of reukzin, ... Bij twijfel: blijf thuis! Als je ziek bent geweest, kom je pas 3 dagen na het verdwijnen van de symptomen opnieuw naar de les.
  Als je een hoog-risico-contact had met iemand die COVID-positief testte, ga je in quarantaine en beslis je in overleg met je huisarts of een test nodig is. Als de huisarts beslist dat de quarantaine opgeheven kan worden, kan je opnieuw deelnemen aan de lessen.

 • Voor je thuis vertrekt, was je je handen. De kleedkamers blijven voorlopig gesloten, kom dus in de gepaste kledij naar de les. Kom op tijd, maar niet meer dan 10 minuten te vroeg toe op de leslocatie.

 • Ga thuis nog naar het toilet.

 • Breng een drinkbus mee, schrijf je naam er duidelijk op.

2) Aankomst op locatie

 • ​Elke leslocatie is voldoende groot om de gevraagde 10m² per deelnemer te garanderen. We voorzien voldoende ventilatie in alle ruimtes.

 • Zie onderaan dit bericht, de looproutes wordt per leslocatie toegelicht…

 • Iedereen die ouder is dan 12 jaar draagt een mondmasker als hij of zij toekomt. In de gangen van de sportlocatie en binnen het schooldomein is dit verplicht.

   

3) Tijdens Voor de les

 • Voor -13-jarigen is contact ook bij code oranje toegelaten.

 • Lesgevers dragen tijdens de volledige les een mondmasker. Ze houden afstand van de deelnemers, tenzij dit om didactische of veiligheidsredenen toch nodig is. Ook buiten de les, bijvoorbeeld in contact met de ouders, dragen zij steeds een mondmasker.

 • Als je tijdens de les toch naar het toilet moet, ontsmet je je handen bij het opnieuw binnenkomen van de zaal.

 • Lesgevers dragen steeds een mondmasker en handschoenen bij EHBO-situaties.

4) Na de les

 • We ronden de les op tijd af, zodat de volgende groep tijdig kan binnenkomen en starten met de les. Twee groepen zijn nooit tegelijkertijd in de zaal. Ook bij het verlaten van de zaal is het houden van afstand een belangrijk aandachtspunt.

 • Ouders wachten hun kinderen buiten op. Deelnemers worden door de lesgevers tot buiten begeleid.

 • Handen worden op het einde van de les ontsmet.

 • Lesgevers ontsmetten het gebruikte materiaal aan het einde van de les, indien dit door een volgende groep gebruikt wordt, of bergen het op wanneer het pas een volgende dag opnieuw gebruikt zal worden.
   

Looproute per locatie

Sportzalen kOsh Ieperstraat:

 • Binnenkomen en buitengaan doe je via de kleine poort in de Ieperstraat. Iedereen die ouder dan 12 jaar is, draagt een mondmasker zodra hij het schooldomein binnenkomt.

 • Je wandelt onder het eerste gebouw door, gaat naar links en dan zie je de sportinfrastructuur recht voor je.

 • De deelnemers verzamelen buiten bij droog weer, bij regenweer in de inkomhal.

 • De lesgevers halen de leerlingen buiten (of in de inkomhal) op. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Ouders die niet deelnemen aan de les, verlaten het domein en komen hun kind op het einduur van de les ophalen aan de deur/inkomhal. Blijven kijken mag helaas écht niet dit jaar.

 


Turnzaal De Vossenberg:

BRENGEN:

 • De deelnemers verzamelen buiten aan de inkom (voor de deur, of onder het afdak bij regenweer) van het sportcomplex. Je wacht tot de lesgever de groep ophaalt, we gaan samen naar binnen en volgen de pijlen van het aangewezen circulatieplan. +12-jarigen dragen een mondmasker als ze binnenkomen. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Ouders kunnen toekijken vanuit de cafetaria (hier gelden de COVID-19 richtlijnen voor horeca). Ze mogen de zaal niet betreden.

 • Je persoonlijke spullen kan je veilig leggen op de bank of in het rek beneden in de zaal.

OPHALEN:

 • Deelnemers verlaten de zaal via de nooduitgang van de turnzaal en wandelen samen met de lesgever terug naar de inkom. Ouders wachten hun kinderen daar op.

 

Sporthal De Vossenberg:

BRENGEN:

 • De deelnemers verzamelen buiten aan de inkom (ter hoogte van de fietsnrekken, of onder het afdak bij regenweer) van het sportcomplex. Je wacht tot de lesgever de groep ophaalt, we gaan samen naar binnen en volgen de pijlen van het aangewezen circulatieplan. +12-jarigen dragen een mondmasker als ze binnenkomen.

 • Ouders kunnen wachten in de cafetaria (hier gelden de COVID-19 richtlijnen voor horeca). Ze mogen de zaal niet betreden.

 • Je persoonlijke spullen kan je veilig leggen op de tribune in de sporthal. Je kan daar je binnenschoenen aandoen.

OPHALEN:

 • Deelnemers verlaten de zaal via de nooduitgang van aan de zijkant van het gebouw, en wandelen samen naar de inkom vooraan. Ouders wachten hun kinderen daar op.


Sportzaal Sint-Pietersinstituut:

 • Binnenkomen en buitengaan doe je via de poort in de Hogestraat.

 • Iedereen die ouder dan 12 jaar is, draagt een mondmasker zodra hij het schooldomein binnenkomt.  Je wacht beneden aan de deur van de sporthal. De lesgever haalt de deelnemers buiten op. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Je buitenschoenen wissel je boven in de zaal om voor binnenschoenen.

 • Ouders die niet deelnemen aan de les, verlaten het domein en komen hun kind op het einduur van de les ophalen op de speelplaats. Blijven kijken mag helaas écht niet dit jaar. De deelnemers worden na de les opnieuw tot buiten begeleid.

Wat als een leerling of lesgever positief test op COVID-19?

 • ​Als jij of je kind positief test, laat je dit onmiddellijk weten aan Locorotondo via 014/30.32.30 en/of info@locorotondo.be, als je in de 7 dagen ervoor deelnam aan een circus-activiteit.

 • ​Locorotondo brengt de andere deelnemers van die les op de hoogte en vraagt om extra waakzaam te zijn.
  Als andere deelnemers een hoog-risico-contact hadden met de besmette deelnemer, bv. omdat hij/zij nauw samenwerkte in een (lucht-)acrogroep de week voordien, zullen de deelnemers van dat groepje aangeraden worden om in quarantaine te gaan en de huisarts te contacteren.
  Deze regels gelden ook voor de lesgevers.

Wat betekent code oranje voor elke les?

Lessen met enkel -12-jarigen: MINI, MIDDEL, MAXI, SMALL, MEDIUM, LARGE, 1-WIEL, LUCHT, ACRO-PARKOUR, PARKOUR:

 • Geen veranderingen. Contact tijdens het sporten is toegestaan voor -12-jarigen.

 • We houden aandacht voor de bestaande maatregelen (ontsmetten van materialen, lesgever draagt mondmasker… )

 • De lesgevers hebben aandacht voor optimaal gebruik van de volledige zaal. We vermijden aanschuifrijtjes, hoopjes, groepjes en spreiden verschillende oefeningen over de hele ruimte.

 • VRIJE TRAINING
 • We willen vragen om zoveel mogelijk een vaste techniek te beoefenen en niet elke zoveel minuten te veranderen van techniek of van plaats. Zo kan iedereen veilig zijn eigen ding oefenen, zonder de anderen te storen.