Vertaling vanuit het Latijn:
loco =
veel / groot / aannemen / automatiseren / plaatsen / toewijzen
cor =
hart / ziel
roto =
rondgaan / ronddraaien
do =
geven / uitdrukken / halen / bestellen
 
Vertaling vanuit het Esperanto:
loko =
plaats / plek
koro =
hart
oto =
oor
ondo =
golf
 
Vertaling vanuit het Italiaans:
loco =
plaats / plek
rotondo =
ronde
locorotondo =
rond punt