Corona maatregelen
Dag leerlingen en ouders,

Hieronder vind je de recentste corona-maatregelen die we nemen om onze lessen vlot en veilig te laten verlopen.
Neem ze aandachtig door voor je naar de eerste les vertrekt!

De richtlijnen in deze leidraad zijn gebaseerd op de protocollen en basisteksten van de sectoren cultuur, sport en jeugd (het kruispunt waarop circusateliers actief zijn) én opgemaakt in overleg met het netwerk van de (door het Circusdecreet erkende) circusateliers. Daarnaast houden we ook rekening met specifieke voorschriften en maatregelen die opgelegd worden door de uitbaters van de zalen die we gebruiken.

We volgen de kleurcodes die zowel voor cultuur, sport als jeugdwerk gebruikt worden. Bij code groen, geel en oranje gaan de lessen door. We passen ons aan de geldende maatregelen aan. Bij code rood worden de wekelijkse lessen opgeschort en bieden we -indien mogelijk- een online aanbod aan.

Richtlijnen voor leerlingen en ouders

1) Voor de les

 • ​Iedereen die wil deelnemen aan een (proef)les moet vooraf (digitaal) ingeschreven zijn. Het is belangrijk dat je gegevens up-to-date zijn voor de contact-tracing.

 • Vergeet ook niet om je medische fiche in te vullen of na te kijken voor de start van de eerste les.

 • Als je ziek bent, of gezinsleden hebt die ziek ziekteverschijnselen hebben die op COVID kunnen wijzen, neem je NIET deel aan de les. We denken dan vooral aan gekende corona-symptomen: koorts, droge hoest, vermoeidheid, kortademigheid, pijn of druk op de borst, verlies van smaak- of reukzin, ... Bij twijfel: blijf thuis! Als je ziek bent geweest, kom je pas 3 dagen na het verdwijnen van de symptomen opnieuw naar de les.
  Als je een hoog-risico-contact had met iemand die COVID-positief testte, ga je in quarantaine en beslis je in overleg met je huisarts of een test nodig is. Als de huisarts beslist dat de quarantaine opgeheven kan worden, kan je opnieuw deelnemen aan de lessen.

 • Voor je thuis vertrekt, was je je handen. De kleedkamers blijven voorlopig gesloten, kom dus in de gepaste kledij naar de les. Kom op tijd, maar niet meer dan 10 minuten te vroeg toe op de leslocatie.

 • Ga thuis nog naar het toilet.

 • Breng een drinkbus mee, schrijf je naam er duidelijk op.

2) Aankomst op locatie

 • ​Elke leslocatie is voldoende groot om de gevraagde 10m² per deelnemer te garanderen. We voorzien voldoende ventilatie in alle ruimtes.

 • Zie onderaan dit bericht, de looproutes wordt per leslocatie toegelicht…

 • Iedereen die ouder is dan 12 jaar draagt een mondmasker als hij of zij toekomt. In de gangen van de sportlocatie en binnen het schooldomein is dit verplicht.

<

3) Tijdens Voor de les

 • +12-jarigen dragen een mondmasker als ze toekomen. Aangezien we in de les fysieke inspanningen leveren, mag dit mondmasker uit zodra je in de zaal je persoonlijke spullen aan de kant zet. We nemen plaats in een kring op voldoende afstand van elkaar om de les te beginnen met een babbeltje, zoals gewoonlijk. Tijdens de lessen beperken we fysiek contact en houden we afstand als dit mogelijk is.

 • Ouders die een kleuter begeleiden tijdens de XS-lessen houden hun mondmasker op tijdens het eerste deel van de les (bewegingsparcours) en mogen dit uitdoen zodra we in de kring gaan zitten.

 • Bij code geel is contact tussen leerlingen toegestaan bij het beoefenen van circustechnieken, maar we vermijden contact met de hele groep. Bij partneracrobatie bv. werken we met vaste kleine groepjes, die in het contactenlogboek genoteerd worden.

 • Bij code oranje zijn enkel contactloze activiteiten (voor +12-jarigen) toegestaan. We vangen dit creatief op, de lessen blijven gewoon doorgaan.

 • Lesgevers dragen tijdens de les een mondmasker als de fysieke afstand met de deelnemers niet kan gegarandeerd worden, bv. om didactische of veiligheidsredenen. Buiten de les, bijvoorbeeld in contact met de ouders, dragen zij steeds een mondmasker.

 • Als je tijdens de les toch naar het toilet moet, ontsmet je je handen bij het opnieuw binnenkomen van de zaal.

 • Lesgevers dragen steeds een mondmasker en handschoenen bij EHBO-situaties.

4) Na de les

 • We ronden de les op tijd af, zodat de volgende groep tijdig kan binnenkomen en starten met de les. Twee groepen zijn nooit tegelijkertijd in de zaal.

 • Ouders wachten hun kinderen buiten op. Deelnemers worden door de lesgevers tot buiten begeleid.

 • Handen worden op het einde van de les ontsmet.

 • Lesgevers ontsmetten het gebruikte materiaal aan het einde van de les, indien dit door een volgende groep gebruikt wordt, of bergen het op wanneer het pas een volgende dag opnieuw gebruikt zal worden.
   

Looproute per locatie

Sportzalen kOsh Ieperstraat:

 • Binnenkomen en buitengaan doe je via de kleine poort in de Ieperstraat. Iedereen die ouder dan 12 jaar is, draagt een mondmasker zodra hij het schooldomein binnenkomt.

 • Je wandelt onder het eerste gebouw door, gaat naar links en dan zie je de sportinfrastructuur recht voor je.

 • De deelnemers verzamelen buiten bij droog weer, bij regenweer in de inkomhal.

 • De lesgevers halen de leerlingen buiten (of in de inkomhal) op. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Ouders die niet deelnemen aan de les, verlaten het domein en komen hun kind op het einduur van de les ophalen aan de deur/inkomhal. Blijven kijken mag helaas écht niet dit jaar.

 


Turnzaal De Vossenberg:

BRENGEN:

 • De deelnemers verzamelen buiten aan de inkom (voor de deur, of onder het afdak bij regenweer) van het sportcomplex. Je wacht tot de lesgever de groep ophaalt, we gaan samen naar binnen en volgen de pijlen van het aangewezen circulatieplan. +12-jarigen dragen een mondmasker als ze binnenkomen. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Ouders kunnen toekijken vanuit de cafetaria (hier gelden de COVID-19 richtlijnen voor horeca). Ze mogen de zaal niet betreden.

 • Je persoonlijke spullen kan je veilig leggen op de bank of in het rek beneden in de zaal.

OPHALEN:

 • Deelnemers verlaten de zaal via de nooduitgang van de turnzaal en wandelen samen met de lesgever terug naar de inkom. Ouders wachten hun kinderen daar op.

 

Sporthal De Vossenberg:

BRENGEN:

 • De deelnemers verzamelen buiten aan de inkom (ter hoogte van de fietsnrekken, of onder het afdak bij regenweer) van het sportcomplex. Je wacht tot de lesgever de groep ophaalt, we gaan samen naar binnen en volgen de pijlen van het aangewezen circulatieplan. +12-jarigen dragen een mondmasker als ze binnenkomen.

 • Ouders kunnen wachten in de cafetaria (hier gelden de COVID-19 richtlijnen voor horeca). Ze mogen de zaal niet betreden.

 • Je persoonlijke spullen kan je veilig leggen op de tribune in de sporthal. Je kan daar je binnenschoenen aandoen.

OPHALEN:

 • Deelnemers verlaten de zaal via de nooduitgang van aan de zijkant van het gebouw, en wandelen samen naar de inkom vooraan. Ouders wachten hun kinderen daar op.


Sportzaal Sint-Pietersinstituut:

 • Binnenkomen en buitengaan doe je via de poort in de Hogestraat.

 • Iedereen die ouder dan 12 jaar is, draagt een mondmasker zodra hij het schooldomein binnenkomt.  Je wacht beneden aan de deur van de sporthal. De lesgever haalt de deelnemers buiten op. Hou voldoende afstand van elkaar tijdens het wachten.

 • Je buitenschoenen wissel je boven in de zaal om voor binnenschoenen.

 • Ouders die niet deelnemen aan de les, verlaten het domein en komen hun kind op het einduur van de les ophalen op de speelplaats. Blijven kijken mag helaas écht niet dit jaar. De deelnemers worden na de les opnieuw tot buiten begeleid.

Wat als een leerling of lesgever positief test op COVID-19?

 • ​Als jij of je kind positief test, laat je dit onmiddellijk weten aan Locorotondo via 014/30.32.30 en/of info@locorotondo.be, als je in de 7 dagen ervoor deelnam aan een circus-activiteit.

 • ​Locorotondo brengt de andere deelnemers van die les op de hoogte en vraagt om extra waakzaam te zijn.
  Als andere deelnemers een hoog-risico-contact hadden met de besmette deelnemer, bv. omdat hij/zij nauw samenwerkte in een (lucht-)acrogroep de week voordien, zullen de deelnemers van dat groepje aangeraden worden om in quarantaine te gaan en de huisarts te contacteren.
  Deze regels gelden ook voor de lesgevers.